Vastavalt ELÜPS § 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas.

logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text

MAK meede 4.1. Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (2014-2020) 

Mesila lao rekonstrueerimine ja mesilasvahast kärjepõhja ostmine.

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.
Mesila laoruumi korrastamine. Eesmärk ettevõtte tulemuslikkuse parandamine, majandustegevuse edendamine.
Oodatav tulemus – paremad töötingimused, mesilasperede arvu suurendamine.

 

MAK meede 6.3. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus.

Ehitamine (rekonstrueerimine): põllumajanduslik ehitis [investeering] – mesila hoone rekonstrueerimine; Ostmine: materiaalne vara sh bioloogiline vara [investeering] – kaanetise sulatuskast, mesindusinventar, puhur;

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.
Hoone välisseinte soojustamine, akende vahetus, siseruumi rekonstrueerimise tööd. Eesmärk hoone kasutusea pikendamine, tagada hoone ja selle üksikute ruumide põhilised kasutusomadused. Oodatav tulemus – paremad töötingimused, hoone efektiivsem kasutus.

 

MAK meede 19.2. Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.

Hoone katusekatte vahetamine ja teraapiatoa ehitamine.

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.
Hoone katusekatte materjali vahetamine ja teraapiatoa ehitamine. Eesmärk hoone kasutusea pikendamine, tagada hoone põhilised kasutusomadused. Oodatav tulemus – paremad töötingimused, hoone efektiivsem kasutus.

 

MAK meede 4.1. Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (2014-2020) 

Mesindusinventari ostmine.logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.
Mesinduseks vajaliku inventari soetamine. Eesmärk ettevõtte tulemuslikkuse parandamine, majandustegevuse edendamine.
Oodatav tulemus – paremad töötingimused, mesilasperede arvu suurendamine.

 

MAK meede 19.2. Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.

Mesila inventari ostmine.

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.
Mesindusinventari soetamine (tarukomplektide, paarumistarude, õietolmu kogurite, kuivatus- ja tuulamisseadmete ostmine). Eesmärk ettevõtte tegevuste mitmekesistamine. Oodatav tulemus – ettevõte plaanib hakata kasvatama mesilasemasid müügiks. Projekti realiseerimisel suureneb õietolmu kogumismaht.

 

MAK meede 19.2. Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.

Traktorile haakeseadmete ostmine, kinkekarbi mudeli loomine, prototüüpimine.

– Objekti või tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja oodatavad tulemused.

Kinkekarbi loomine – on kavandatud väljatöötada kinkekarbi lahendus, mis pikemas vaates suurendab kindlasti ka müüki nii jae- kui ka ärikingituste segmendis. Oodatav tulemus – suurem käive ja kasum.

Haakeseadmete soetamine (hooldusniiduk, frontaallaadur, esilaaduri kopp, esilaaduri kahvel, randaal). Eesmärk ettevõtte tegevuste mitmekesistamine. Oodatav tulemus – ettevõte plaanib hakata kasvatama mesilastele korjetaimi pikendades looduslikku korjebaasi. Projekti realiseerimisel suureneb mesilaste toidulaud ehk korjebaasi kogumismaht, mis peaks andma võimenduse ka mee ja mesindussaaduste tootmisele, suureneb käive ja kasum.