Laiendada või koondada? Kõigepealt mõelda!

5. mai 2024
Posted in Mesiniku elu
5. mai 2024 Andres Tamla

Laiendada või koondada? Kõigepealt mõelda!

Mai mesilas

Uisapäisa ei tasu mesilas tegutseda, eriti kui ilm on tujukas. Kuigi mai on tavapäraselt hoogsa laiendamise kuu, siis tänavu saab mai alguses mõnd peret küll laiendada, teist aga tuleb hoopis koondada. Selleks peab olema pilt selge ja enne mõeldud, siis tehtud.

Mõtlemisest rääkides – tegin ümber tarude numeratsiooni. Loomulikult selleks, et vähemalt siin ei peaks edaspidi liiga palju mõtlema, vaid saaks kasutada süsteemi 🙂 Ehk siis: seni olid mul numbrid gruppide kaupa ja igas grupis olid tarud numbritega 1 kuni 10 või 12. Aga nii oli mul igas grupis taru nr 1, ja kui siis selles elava perega juhtus midagi või viisin taru teise gruppi, oli seal grupis kaks taru nr 1 ja teises ei ühtegi. Või kui ühes grupis näiteks pere nr 3 suri ja teisest grupist pere nr 12 asemele viisin, siis oli Excelis nende kokkuviimine väga tülikas. Nüüd, uues süsteemis, võtab nende kahe pere kokkuviimine Excelis vähem aega.

Ka ei andnud ainult järjekorranumber kiiret infot selle kohta, mitmeraamilise pere inventari pean gruppi minnes autosse kaasa pakkima.

Et ülevaade selgem oleks, tegin süsteemi:

  • 4ga algavad 4-raamilised, nt paarumistarud: 4 tähistab raamide hulka korpuses  – nii võivad mul olla väikesed tarud 401 kuni 499;
  • 6ga algavad 6-raamilised: 6 tähistab raamide hulka korpuses ja teine-kolmas koht taru – näiteks 601 on kuueraamiliste grupi taru nr 1;
  • 10ga algavad 10-raamilised – nende puhul tähistab siis näiteks 1001 kümneraamiliste korpustega grupi taru nr 1.

Sellise süsteemiga jääb pilt selgeks ka siis, kui näiteks karukahjude vältimiseks grupi kodu juurde talvituma tood – kevadel saad iga grupi tarud nende vanadesse kohtadesse tagasi viia.

Ja kuna kõik osad taru juures võivad liikuda ja katus on ainus, mida on lihtne jätta samasse kohta ilma liigse mõtlemiseta, siis kirjutasin numbrid katustele. Katuse samasse kohta tagasipanek on käe sees ja praktikantidel ka lihtne meelde jätta.

Süsteem!

Praktikandid olid sel nädalal abis ja tegutsemist oli megapalju – vaatasin, et 23 000 sammu tuli päevas keskmiselt. Peamiselt pesid ja desosid tüdrukud sügisest jäänud inventari, leegitasid puitkorpuseid leeklambiga üle ja puhastasid plastkorpuseid Virkon S-iga, sulatasid vaha ja pesid raame seebikivis.

Korpuste deso leeklambiga.

Enely ja Marju desosid inventari Virkon S-iga.

Helen ja Elisabeth pesid seebikivilahuses raame …

 …. ja sulatasid vaha.

Seebikivist tulnud raamid tuulduvad katuse all.

Tarude juures alustasime kevadrevisjoniga. Kogu nädala hoidis head ilma. 1. mail alustas vaher ja peredel oli võimalus tublisti nektarit tuua. Rekordeid siiski ei sündinud.

Tarukaal näitab, et paaril paremal päeval jõudis tarusse 2-3 kg nektarit.

Nüüd aga lubatakse järgmiseks kümneks päevaks jahedaid, vaid 7–9 kraadiseid päevi. Kui tuulekülma on ka, siis mesilased välja ei saa ja söövad kõik seni toodu ära. Seega ei saa veel nüüdki söödaküsimust täiesti unustada – nende peredega, kes on praegu nii suured, et ajavad üle ääre ja neid võiks laiendada, ei juhtu nende jahedate päevadega midagi, aga väikestel, kes kiratsevad, võib tulla näljahäda ka veel selle saabuva maikuise külmaperioodi ajal.

See kevad on tõesti hiline – kui eelmisel aastal olin mai alguseks mesilale juba esimese laiendamise ringi peale teinud, siis tänavu pole ma laiendamisega veel alustanudki. Pole jõudnud kevadrevisjonigi kõigile teha – 5–6 gruppi jääb 5. mai seisuga veel üle vaadata. Peamiselt olen käe järgi nõrkadele lisasööta pannud, peresid lahti pole võtnud. Aga näha on, et mõni pere on suur, ajab üle ääre, kupudki sees, kõrval aga teine pere kiratseb. Mõnes on ema sees, aga mesilasi vähe, teine on emast ilma jäänud – järelikult tuleb mõlemaga tegelda, muidu jääd mõlemast ilma. Ja surnud peresid tuleb jätkuvalt koju vedada – nüüd läheb ka nende inventar kohe desosse ja vaha sulatusse. Ka neist peredest, keda on vaja koondada ja kelle alumises korpuses on mustad kärjed, lähevad need otse sulatusse.

Tore tugev pere. Selle pere kohta läks päevikusse märge: “Laienda esimesel võimalusel.”

Praeguse jaheda perioodi eel peaks mesinikul olema ülevaade, mis seisus mesilaspered on. Kuigi mai keskpaik pole kaugel, võib siiski juhtuda, et kuna lennuilma ei luba nüüd mõneks ajaks, on vaja järgneval nädalal mõnd väikest peret kandiga toetada. Ka ei maksa praegu kinnisilmi laiendada, mõnd peret on vaja, vastupidi, koondada.

Minu ülesanne on homme õhtuks kogu mesilale ring peale teha ja saada selge pilt, kas kuskil on vaja veel sekkuda, enne kui jahedaks läheb.

Tüdrukud-praktikandid on järgmisel nädalal koolis – järelikult tuleb mesinikul töökas mesilaste eest hoolitsemise nädal.